Preparaty na ptaszyńca

Zwalczanie ptaszyńca jest bardzo trudne i długofalowe. Wymaga zastosowania specjalistycznych preparatów, na które ptaszyniec jest wrażliwy.

Samo zastosowanie preparatów nie gwarantuje usunięcia problemu. Ważne jest też sposób ich stosowania, zabieg należy wykonywać na ciepłym kurniku, tak by owady nie pochowały się w szczelinach i jak największa ich ilość miała kontakt z preparatem. Należy pamiętać by wprowadzić rotację używanych preparatów, aby ptaszyniec nie mógł się uodpornić na substancje czynne użyte w środkach.

Do najczęściej używanych preparatów i zdecydowanie najlepiej działających Ficam 80 WP i Novodor.

Ficam 80 WP

Ficam 80 WP to preparat owadobójczy w postaci proszku na bazie bendiokarbu. Działa on kontaktowo na owady biegające i latające: ptaszyniec kurzy, much, karaluchów, prusaków, mrówek, pluskiew, pcheł i innych owadów biegających w pomieszczeniach i na zewnątrz budynków.

W przypadku wystąpienia ptaszyńca kurzego zalecany jest oprysk roztworem roboczym z 15g preparatu Ficam i 5l wody. W pomieszczeniach o dużej liczebności owadów stosować 30 g preparatu zmieszanego z 5 litrami wody. Stosować w oprysku w ilości 4l roztworu roboczego na 100 m2 lub opryskiwać do momentu widocznego zwilżenia powierzchni, szczególną uwagę należy poświęcić miejscom w których ptaszyniec najchętniej się ukrywa – szpary, pęknięcia, szczeliny.

Po upływie przynajmniej 48 godzin od dezynsekcji preparat należy zmyć z powierzchni, z którymi ma kontakt ptak w pozostałych można go pozostawić.

Novodor

Novodor jest przeznaczony do zwalczania roztoczy, ptaszyńca kurzego (larwy i dorosłego osobnika) i pleśniakowca, dorosłych much, pcheł, wszołów, chrząszczy gnojowych, karaluchów, pająków i komarów w pomieszczeniach na terenie gospodarstw rolnych (chowie i hodowli klatkowej i ściółkowej drobiu – ściany, klatki, taśmociągi, inne urządzenia oraz miejsca gdzie może znajdować się pasożyt. Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 7814/19. Preparat można stosować w obecności zwierząt.

Novodor stosuje się w postaci oprysku. Należy przygotować roztwór 1l Novodor w 50-100l wody w przypadku małej intensyfikacji pasożytów w budynku. Stosować oprysk wszystkich powierzchni, ścian i sprzętów inwentarskich mogących być potencjalnym miejscem bytowania pasożytów, w ilości 8-10 l roztworu na 100m2 powierzchni. Przed zabiegiem usunąć nawóz i jeśli konieczne ściółkę, wyczyścić pomieszczenia i zabezpieczyć karmniki i poidła. W razie potrzeby powtórzyć zabieg po 10-14 dniach.

Sklep Preparaty na ptaszyńca kurzego
MojeKurczaki.pl
5 gwiazdek
Ficam 80 WP 500g Idź do sklepu
MojeKurczaki.pl
5 gwiazdek
Novodor 1l Idź do sklepu