Mechaniczne zwalczanie ptaszyńca kurzego

Metody zwalczania ptaszyńca są różne, można je podzielić na: mechaniczne, termiczne, chemiczne i zintegrowane. Do sposobów mechanicznych zaliczamy: czyszczenie mechaniczne (odkurzanie), mycie wodą, mycie roztworami detergentów, stosowanie nośników mineralnych (krzemionka, talk itp.).

Preparaty zawierające ziemię okrzemkową lub inne drobnopyliste formy krzemionki w sposób mechaniczny uszkadzają zewnętrzne warstwy epikutikuruli, zmniejszają jej przenikliwość dla wody co powoduje wysychanie i masowe zamieranie pasożytów.

Czyszczenie mechaniczne jest konieczne w każdym przypadku, mycie, zwłaszcza z użyciem detergentów jest korzystne w każdej metodzie. Niestety wadą tej metody jest użycie nośników mineralnych, które są mało skuteczne w dłuższym okresie, a także opylanie talkiem lub krzemionką zmniejsza zdecydowanie skuteczność metod chemicznych.