Zintegrowane zwalczanie ptaszyńca kurzego

Zintegrowana metoda zwalczania ptaszyńca kurzego polega na łączeniu wszystkich wcześniej opisanych metod. W tej metodzie bierze się pod uwagę analizę cyklu hodowlanego drobiu, analizę cyklu rozwojowego pasożyta, metodę mechaniczną, chemiczną, odpowiedni dobór preparatu chemicznego, wykonanie zabiegu, analizę jego skuteczności oraz powtórzenie zabiegu.

Jednorazowy zabieg dezynsekcji nie gwarantuje zniszczenia wszystkich faz rozwojowych ptaszyńca, pierwszy zabieg powinien być przeprowadzony nie później niż 3-5 dni po usunięciu ptaków z kurnika. Najlepiej jednak natychmiast po usunięciu obornika jeszcze na ciepłym kurniku.

Cykl rozwojowy ptaszyńca skraca się w miarę wzrostu temperatury i wzrostu ich aktywności, a wydłuża się w miarę spadku temperatury w kurniku. Termin następnego zabiegu dezynsekcji należy ustalać zależnie od temperatury w kurnikach. Należy stosować zasadę, że im wyższa temperatura tym krótszy odstęp między zabiegami.

Żywicielem ptaszyńców często są gryzonie, dlatego jeśli w fermach jest problem z tymi szkodnikami należy przed przystąpieniem do dezynsekcji przeprowadzić zabieg deratyzacji.