Zwalczanie ptaszyńca

Metody walki z nimi można podzielić na 2 sposoby: profilaktykę i zwalczanie metodami fizycznymi i chemicznymi. W ramach profilaktyki stosuje się kontrolę źródeł pochodzenia sprzętu stosowanego na fermie, wytłaczanek na jaja, młodych ptaków; monitoring pojawienia się roztoczy (pułapki); wymiana klatek i sprzętu na taki, którego konstrukcja utrudnia pasożytom chowanie się w szczelinach i daje możliwość łatwiejszej dezynfekcji; przeprowadzanie właściwej profilaktycznej dezynsekcji pomieszczeń, sprzętu i klatek; w przypadku wystąpienia inwazji pasożyta odpowiedni wybór i zastosowanie metod fizycznej i chemicznej likwidacji roztoczy.

Najpowszechniejszą metodą walki z ptaszyńcami w kurnikach jest stosowanie insektycydów, najczęściej w postaci oprysku. Podstawową zasadą jest stosowanie preparatów na dokładnie oczyszczoną powierzchnię. Ze względu na dużą toksyczność tych preparatów dla ptaków i możliwość odkładania się insektycydów w jajach i mięsie ich stosowanie jest możliwe tylko w czasie przerw produkcyjnych. Jednak są podejmowane próby zastosowania ich podczas obecności ptaków, w taki sposób by uniemożliwić ptakom kontakt z preparatem.