Termiczne zwalczanie ptaszyńca

Metoda termiczna charakteryzuje się wysoką skutecznością w zwalczaniu ptaszyńca, gdyż w temp. powyżej 35oC rozwój ptaszyńca jest ograniczony. Jednak zachodzi konieczność użycia urządzeń wytwarzających parę lub wodę o wysokich parametrach i przez dłuższy czas (min. 48h) zwłaszcza w chłodnych porach roku, co powoduje wysokie koszty wykonania zabiegów.

Ponadto przy użyciu opalania ogniem otwartym zachodzi niebezpieczeństwo pożaru, lub uszkodzenia (deformacji) plastikowych elementów wyposażenia klatek.Metody chemiczne mają wysoką skuteczność przy właściwym doborze biocydu oraz właściwym wykonaniu zabiegu, jednak należy pamiętać, że ptaszyniec jest często oporny na preparaty z wielu grup.