Author Archives: r3cziken

Preparaty na ptaszyńca

Zwalczanie ptaszyńca jest bardzo trudne i długofalowe. Wymaga zastosowania specjalistycznych preparatów, na które ptaszyniec jest wrażliwy.

Choroby przenoszone przez ptaszyńce

Ptaszyńce mogą roznosić różne zarazki chorobotwórcze takie jak białaczka drobiu, pomór, cholera, toksoplazmoza i wiele innych. Kiedy w stadzie wystąpi salmonelloza nie ma możliwości walki z nią bez wcześniejszego usunięcia pasożyta,

Konsekwencje obecności ptaszyńca w kurniku

Wysysając krew ptaszyniec wprowadza swoją ślinę do ciała ptaków. Zaatakowane ptaki mają niedokrwistość, ślina powoduje uciążliwy świąd, niepokój i nerwowość ptaków, a także bezsenność.

Fizjologia ptaszyńca kurzego

Ptaszyńce są roztoczami o barwie szarożółtej i długości do 0,75mm, ciało jest spłaszczone, podłużnie owalne, czasem gruszkowate. Strona grzbietowa jest z rzadka ozdobiona szczecinkami. Pokrycie ciała jest bardzo rozciągliwe. Po najedzeniu się roztocze przybierają kształt prawie kulisty i ubarwienie najpierw … Przeczytaj cały artykuł…

Zintegrowane zwalczanie ptaszyńca kurzego

Zintegrowana metoda zwalczania ptaszyńca kurzego polega na łączeniu wszystkich wcześniej opisanych metod. W tej metodzie bierze się pod uwagę analizę cyklu hodowlanego drobiu, analizę cyklu rozwojowego pasożyta, metodę mechaniczną, chemiczną, odpowiedni dobór preparatu chemicznego, wykonanie zabiegu, analizę jego skuteczności oraz … Przeczytaj cały artykuł…

Termiczne zwalczanie ptaszyńca

Metoda termiczna charakteryzuje się wysoką skutecznością w zwalczaniu ptaszyńca, gdyż w temp. powyżej 35oC rozwój ptaszyńca jest ograniczony. Jednak zachodzi konieczność użycia urządzeń wytwarzających parę lub wodę o wysokich parametrach i przez dłuższy czas (min. 48h) zwłaszcza w chłodnych porach … Przeczytaj cały artykuł…

Mechaniczne zwalczanie ptaszyńca kurzego

Metody zwalczania ptaszyńca są różne, można je podzielić na: mechaniczne, termiczne, chemiczne i zintegrowane. Do sposobów mechanicznych zaliczamy: czyszczenie mechaniczne (odkurzanie), mycie wodą, mycie roztworami detergentów, stosowanie nośników mineralnych (krzemionka, talk itp.).

Zwalczanie ptaszyńca

Metody walki z nimi można podzielić na 2 sposoby: profilaktykę i zwalczanie metodami fizycznymi i chemicznymi. W ramach profilaktyki stosuje się kontrolę źródeł pochodzenia sprzętu stosowanego na fermie, wytłaczanek na jaja, młodych ptaków; monitoring pojawienia się roztoczy (pułapki); wymiana klatek … Przeczytaj cały artykuł…

Ptaszyniec kurzy

Jest jednym z najgroźniejszych pasożytów zewnętrznych u ptaków domowych i dzikich. Poraża ptaki w każdym wieku i hodowane różnymi technologiami, nawet kury nioski utrzymywane w klatkach. Poprzez nakłuwanie skóry, wysysanie krwi i wprowadzanie śliny wywołuje niedokrwistość, świąd, niepokój oraz bezsenność … Przeczytaj cały artykuł…